bmfs.net
当前位置:首页 >> JAVA 求1/2+2/3+3/5+5/8+8/13+13/21 ... 前20项之和. >>

JAVA 求1/2+2/3+3/5+5/8+8/13+13/21 ... 前20项之和.

你是1/2开始加的 为什么前面sum = sum + A/B要加个1呢 public static void main(String[] args){ int I = 1; double A = 1; double B = 2; double sum = 0; while (I

public class TestA { public double sum(){ double m=1; double n=2; double sum=0; for(int i=0;i

public static void main(String[] args) { double sum = 0; int n = 1; int m = 1; int j; for(int i=1; i

public static void main(String[] args){ /* 有一分数序列:2/1,3/2,5/3,8/5,13/8,21/13...... 求出这个 数列的前20之和* */ double x=2,y=1,t; double sum = 0; for(int i=1;i

#include int main() { int a,b,c,i; float sum; a=1;b=2; for(i=1;i

public void sum20(){ int sum = 21; int count = 1; int first = 1, second = 2; while(count

这个就是运算 优先级 的问题呀 你把a,b都设置成 double 好了

public class DiGui{ public static void main(String[] args){ System.out.println(fib(30)); } public static int fib(int n) {if (n == 1 || n == 2) {return 1;} else {return fib(n - 1) + fib(n - 2);}}}

初始值前两个都为1,后面的每一项是前两项的和,核心代码:a=1,b=1,c=a+b; a=b,b=c; 以上循环执行。

这简单 数兔子的那个么 。 第一张图是你要的答案,数字太大变成科学计算法了

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com