bmfs.net
当前位置:首页 >> 庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幕无重数...请看详细... >>

庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幕无重数...请看详细...

出自欧阳修的《蝶恋花》。 “庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幕无重数”意思是:庭院深深,不知有多深?杨柳依依,飞扬起片片烟雾,一重重帘幕不知有多少层。 全诗如下: 庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幕无重数。玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。 ...

蝶恋花 欧阳修 庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幕无重数。玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。 雨横风狂三月暮,门掩黄昏,无计留春祝泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。

庭院深深深几许,杨柳堆烟,帘幕无重数。 出自宋代欧阳修的《蝶恋花·庭院深深深几许》 庭院深深深几许,杨柳堆烟,帘幕无重数。玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。 雨横风狂三月暮,门掩黄昏,无计留春祝泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。 这首词...

庭院深深深几许翻译:庭院深深,不知有多深? 蝶恋花·庭院深深深几许_百度汉语 [作者] 欧阳修 [全文] 庭院深深深几许,杨柳堆烟,帘幕无重数。玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。 雨横风狂三月暮,门掩黄昏,无计留春祝泪眼问花花不语,乱红飞过...

上阙一开端即描绘出思妇所外的典型环境,三个“深”字, 极见庭院之深邃了。通过刻画描写,一位幽闭深闺女的贵 族女子,因为薄幸之人一味追求狭邪之游的愁苦心情便跃 然纸上了。下阙,“三月暮”点出时令,“雨横风狂”, 描述气候特征。此时此景只有...

出自欧阳修的《蝶恋花》。

dié liàn huā tíng yuàn shēn shēn shēn jī xǔ , yáng liǔ duī yān , lián mù wú zhòng shù 。 yù lè diāo ān yóu yě chǔ , lóu gāo bù jiàn zhāng tái lù 。 [4] yǔ héng fēng kuáng sān yuè mù , mén yǎn huáng hūn , wú jì liú chūn zhù...

是欧阳修的,即文忠公大人的。 这首词的着眼点,并不是单纯的景色描绘和外貌的刻画,而是借暮春黄昏、雨骤风狂,透露出楼头思妇的内心苦闷。 作者以含蓄的笔法描写了幽居深院的少妇伤春及怀人的复杂思绪和怨情,整首词如泣如诉,凄婉动人,意境...

欧阳修:蝶恋花[庭院深深深几许] 蝶恋花欧阳修 庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幕无重数。玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。 雨横风狂三月暮,门掩黄昏,无计留春祝泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。

蝶恋花 宋-欧阳修 庭院深深深几许,杨柳堆烟,帘幕无重数。玉勒雕鞍游冶处,楼高不见章台路。 雨横风狂三月暮,门掩黄昏,无计留春祝泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com