bmfs.net
当前位置:首页 >> 诗词五首八年级下 >>

诗词五首八年级下

酬乐天扬州初逢席上见赠·刘禹锡 巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。 沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。 赤壁·杜牧 折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。东风不与周郎便,铜雀春深...

1、《十五从军征》: 汉乐府 十五从军征,八十始得归。 道逢乡里人:“家中有阿(ē)谁?” “遥看是君家,松柏(bǎi)冢(zhǒng)累累。” 兔从狗窦(dòu)入,雉(zhì)从梁上飞。 中庭生旅谷,井上生旅葵(kuí)。 舂(chōng)谷持作饭,采葵(kuí...

八年级上册 (一)课内古诗 【望 岳】(杜甫)岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。 荡胸生曾云,决眦入归鸟。 会当凌绝顶,一览众山校 【春 望】(杜甫)国破山河在,城春草木深。 感时花溅泪,恨别鸟惊心。 烽火连三月,家书抵万...

1.《酬乐天扬州初逢席上见赠》唐代:刘禹锡 巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。 怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。 沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。 今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。 2.《赤壁》唐代:杜牧 折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。 ...

酬乐天扬州初逢席上见赠 刘禹锡 巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身. 怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人. 沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春. 今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神. 赤壁 杜牧 折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝. 东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔. ...

人教版: 诗词曲五首 1.酬乐天扬州初逢席上见赠 刘禹锡 2.赤壁 杜牧 3.过零丁洋 文天祥 4.水调歌头 苏轼 5.山坡羊·潼关怀古 张养浩

家乡的桥你,以一种安静的姿态,坐落在浸满沧桑的小巷之旁.你,弓着佝偻的的背脊,横跨两岸.默默地凝视伴随了自己一生的小巷.潮湿、错落的石板,捧着一簇簇新绿的嫩草.这是生命的繁衍.泛着太阳光斑的瓦片,错落有致地铺在屋顶.古老、灰黑的砖墙,吐露着...

第一单元 1 藤野先生 2 我的母亲 3 我的第一本书 4 列夫·托尔斯泰 5 再塑生命 综合性学习·写作·口语交际:献给母亲的歌 第二单元 6 雪 7 雷电颂 8 短文两篇 9 海燕 10 组歌(节选) 写作·口语交际·综合性学习:寻觅春天的踪迹 第三单元 11 敬畏...

您好,看到您的问题将要被新提的问题从问题列表中挤出,问题无人回答过期后会被扣分并且悬赏分也将被没收!所以我给你提几条建议: 一,您可以选择在正确的分类下去提问或者到与您问题相关专业网站论坛里去看看,这样知道你问题答案的人才会多一...

诗五首•课后练习 基础题 一、语言的积累与运用。 1.选出下面注音完全正确的一项 ( ) A.珍羞(xiū)金樽(zūn)宗悫(kè) B.投著(zhù)塘坳(ào)大庇(bǐ) C.突兀(wù)瀚海(hàn)挂罥(juàn) D.风掣(chè)狐裘(qiú)岑参(...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bmfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com